За да използвате всички услуги на сайта, трябва да сте съгласни с Общите условията за ползване.

Общи условия при регистрация на посетители (на физическо лице)


I. Всеки посетител на сайта трябва да се регистрира, за да:

 • публикува коментар;
 • гласува (оцени) дадено заведение (фирма);
 • осъществява услугата “поръчка на храна за вкъщи”;

II. Права и задължения на Zavedenia.bg

 • Zavedenia.bg се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни и прилежащите тълкования при Комисия за защита на личните данни.
 • Zavedenia.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуван коментар или гласуване за заведение, стига условията за които услуги да са спазени коректно.

III. Права и задължения на посетителите на сайта Zavedenia.bg и сайтовете управлявани от Zavedenia.BG, като например системите за онлайн поръчки на ресторанти

 • Посетителите са длъжни да публикуват коректна и пълна, за нуждите на предоставяната услуга, информация за себе си, да не публикуват нецензурни снимки и текстове, обидни думи и фрази.
 • Публикуване на коментар: всеки има право да изрази мнение за дадено заведение. Забранява се публикуването на нецензурни снимки и текстове, обидни думи и фрази, злонамерени коментари. Zavedenia.bg не носи отговорност за съдържанието на коментара!
 • Гласуване за заведение: всеки има право да хареса или не хареса дадено заведение и да изрази това с глас “ДА” или “НЕ”. Zavedenia.bg има авоматична защита срещу злонамерено отрицателно гласуване, която се задейства при неколкократно гласуване с “НЕ” за даден обект от едно и също лице.
 • Посетителите са съгласни с регистрацията си да предоставят определен набор лични данни, за нуждите на предлаганата от zavedenia.bg услуга, която искат да ползват. В това число: име, адрес, телефон, имейл за връзка;
  • За нуждите на услугата “поръчка на храна” данните могат да бъдат предоставени на трети лица (заведенията, за които е направена поръчката). В това число: име, адрес, телефон, имейл за връзка; Това се случва само и единствено, когато посетителят направи поръчка на храна! Маркирането на полето е задължително!
  • Регистриран посетител на сайта може винаги да изисква заличаване (изтриване) на личните му данни или справка за всички налични данни, чрез писмена молбао към екипа на Zavedenia.bg. Редактиране и обновяване може да осъществява по всяко време
  • Заявка за описаните предходни точки, може да бъде изпращана на email personaldata@zavedenia.bg, като ние ще отговорим / изпълним конктретната заявка в срок от 48 часа.

IV. Защита на лични данни

 • Като притежател на чужди лични данни, Zavedenia.bg се задължава надлежно и отговорно да ги съхранява на недостъпни от трети лица носители на данни, да редактира, изтрива и добавя такива, пряко свързани с осъществяване на основната дейност на фирмата.
 • Всички съпътстващи дейности по обработка на лични данни са съгласно Европейския регламент за защита на личните данни.
 • Регистриращите се посетители се съгласяват публикуваните от тях лични данни да се съхраняват за неограничен период от време. Всеки има право да заличи (изтрие) предоставените данни с изрична писмена молба към екипа на Zavedenia.bg.

V. Промяна на общите условия при регистрация на посетители

 • Zavedenia.bg (zavedenia.com) запазва правото си да променя общите условия при регистрация на заведение (фирма) и в 7 дневен срок да обяви промените публично.
 • Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и всеки регистриран потребител ще има достъп до тях.